headlogo
<<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒>>>
ผู้บังคับหน่วย
พ.อ.เกียรติพงษ์   เศลารมย์
ฝ่ายอำนายการ
ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ฝ่ายยุทธการและการฝึก
ฝ่ายส่งกำลัง
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชีคุม
 
 

ติดต่อหน่วย

 
ที่อยู่ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒  
  ถนน ราชสีมา - ปักธงชัย ต.ไชยมงคล  
  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  
หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 934713  
หมายเลขโทรสาร 044 - 934711  
หมายเลขภายใน (ทบ.) ตู้กลาง (29777)  
  ฝ่ายธุรการและกำลังพล (29700)  
  ฝ่ายยุทธการและการข่าว (29706)  
  ฝ่ายส่งกำลังบำรุง (29704)  
  มว.บัญชีคุม (29726)  
  ห้องสื่อสาร (29710,29711)  
Facebook FACEBOOK/พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒  
 

แผนที่

 
     
     
     
     
     
     
     
BACK TO HOME
Copy Right : กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
WebMaster : Webmaster@Webmail.com
ลิ้งที่น่าสนใจ
> วารสารสรรพาวุธ
> ประวัติทหารสรรพาวุธ
> พิพิธภัณฑ์ทหารสรรพาวุธ
> ร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๕๙
>พ.อ.วีรวุฒิ หมุนลี วีรบุรุษ พัน.สพ.กระสุน ๒๒ บชร.๒